slovensky     anglicky     nemecky

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky: GSM Partner spol.s r.o.
Názov zákazky: Obstaranie technológií pre GSM Partner spol.s r.o.
Stručný popis zákazky: Predmetom zákazky je nákup 1 ks automatickej pásovej
píly, 1 ks kontrolného zariadenia
merania rozmerov krúžkov
a 1  ks testovacieho stroja podla požadovanej technickej špecifikácie. Zákazka sa delí na tri časti.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete
na
https://www.voarchiv.eu/files/419-c857fb9c6c/
Lehota na predkladanie ponúk: do 07.06.2021
, 10:00 hod

Vyhodnotenie ponúk